Wiadomości

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

11,5 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny w wysokości 455 zł i nagroda roczna – ZMP chce, by tak wyglądały zarobki wójta gminy liczącej do 15 tys. osób.

Związek Miast Polskich chce nowego modelu wynagradzania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków. Swoje propozycje przedstawili w projekcie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Samorządowcy chcą, by wysokość wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast była uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położona jest dana jednostka samorządu. Zaproponowali, by była to 2,5-krotność przeciętnej płacy (poza woj. mazowieckim, dla którego przyjęto wskaźnik w wysokości 2,2).

To oznacza, że samo wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza czy prezydenta wynosiłoby od 9,1 tys. zł w woj. warmińsko-mazurskim do 11,5 tys. zł na Mazowszu.

Projekt ZMP przewiduje uregulowanie w ustawie również procentowej wysokości dodatku funkcyjnego. Miałby być zróżnicowany w zależności od wielkości JST. W gminach do 15 tys. mieszkańców byłoby to 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego, w tych liczących od 15 do 100 tys. – 10 proc., a powyżej 100 tys. – 15 proc. Wyższy miałby być w miastach na prawach powiatu – w tych obejmujących do 300 tys. mieszkańców – 40 proc., a powyżej 300 tys. – 50 proc. Prezydentowi Warszawy miałby przysługiwać dodatek funkcyjny w wysokości 55 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Wójtowie mniejszych gmin mogliby więc liczyć na dodatek rzędu 455 - 574 zł, a w większych byłoby to od 910 do 1148 zł. W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców dodatek funkcyjny wynosiłby nawet 1722 zł, a w miastach na prawach powiatu nawet 4593 zł. Dla starosty ZMP przewidziało dodatek w wysokości od 5 do 15 proc. w zależności od liczby mieszkańców.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego podlegałaby corocznej aktualizacji.

W myśl projektu radni ustalaliby wysokość dodatku specjalnego i nagrody rocznej. Ta ostatnia miałaby też być powiązana z wielkością zarządzanej JST. Dla stanowiska wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w gminie byłoby to od 50 do 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego; w miastach na prawach powiatu: od 50 do 200 proc. Dla stanowiska starosty miałoby to być od 50 do 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, przekazał w środę projekt nowelizacji na ręce Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. - Będzie trzeba odnieść się do konkretów, po tym jak projekt zostanie przeanalizowany – skomentował wiceminister.

Kurier PAP - www.kurier.pap.pl

10Źródło: klodzko.express-miejski.pl

  • Brak komentarzy

Skomentuj

Komentuj jako gość

0

Wiadomości

Nie jesteś zalogowany.

Popularne Ogłoszenia

Projekt i wykonanie www.rimset.pl